รอยัลพารากอนฮอลล์

ชั้น 5ศูนย์การค้าสยามพารากอน

JAPAN EXPO IN THAILAND จัดขึ้นในรอยัลพารากอนฮอลล์ ตั้งอยู่ใน “ศูนย์การค้าสยามพารากอน” ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ศูนย์รวมธุรกิจ และศูนย์การค้าที่มีเอกลักษณ์ของ “สยาม” อย่างชัดเจน

ช่องทางการเดินทางมาร่วมงาน

รถยนต์ส่วนตัว
จากเพลินจิต ผ่านแยกราชประสงค์ และตรงไปยังพื้นที่เขตปทุมวัน ประทับตราบัตรจอดรถภายในงาน ฟรี 4 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง
Air Conditioned Bus No. 16 : 25 : 73 : 79 : 204 : 501 : 508
Micro Bus No. 5 : 6 : 12 : 23
Normal Bus No. 15 : 16 : 21 : 25 : 40 : 48 : 54 : 73

รถไฟฟ้า BTS
สถานีสยาม