โครงการ J-LOP

J-LOP โครงการจากหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการเผยแพร่คอนเทนท์ ทั้ง Culture และ Sub-cultue ของญี่ปุ่น เกิดขึ้นเพื่อสร้างกระแส “เจแปนบูม” ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ไปยังต่างประเทศ บริหารจัดการโดยแผนกกองทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์

JAPAN EXPO in Thailand 2017 ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวดของ J-LOP และได้รับการยอมรับให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

เตรียมพบกับบรรดาศิลปินและกิจกรรมที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านในงานนี้!

เข้างานฟรี ชมการแสดงฟรี

 

JAPAN EXPO IN THAILAND 2017

1 – 3 กันยายน 2017 เวลา 11.00 – 20.00 น. ชั้น 5 สยามพารากอนที่เดิม